Hjem > Om oss

Fræna Musikkorps

KORPSETS HISTORIE 
KORT FORTALT
 
 
1980 – sesong 1
 
Etter initiativ fra Gunder Vestavik i Ungdomslaget, ble det høsten 1979 satt i gang arbeid med å starte nytt voksenkorps i Fræna, etter at musikkorpset Freidig var blitt lagt ned noen år tidligere. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med å skaffe både musikere, dirigent, øvingslokale og økonomisk støtte og den 26.10.79 ble det holdt stiftelsesmøte med ca. 30 fremmøtte. Korpset fikk navnet Fræna Musikkorps og det ble bestemt at korpset skulle ha janitsjarbesetning.
 
Korpsets første styre bestod av: Johan Myrbostad (leder), Randi Sætre, Bjørg Målen, Ansgar Lothe (materialforvalter), Aud Oddrun Lindseth og Bjarne Hagen. Gunder Vestavik ble valgt til leder for støttegruppa, som skulle sørge for økonomien til korpset. Korpsets første dirigent ble Carl (Calle) Johansen.
 
I november var besetningen klar, og de første instrumentene ble innkjøpt. Det ble tatt opp lån med kommunal garanti for å kjøpe instrumentene. I januar 1980 var alle instrumentene på plass og den første øvelsen ble avholdt. 
 
Korpsets første opptreden var 17.mai 1980. Om høsten deltok korpset på en minifestival på Eide.
 
 
1981 – sesong 2
 
17.mai 1981 opptråde korpset for første gang i nye uniformer og korpset deltok totalt på 7 arrangementer i løpet av året. Korpset solgte i løpet av året en klarinett til Haukås og kjøpte en baryton i stedet. Korpset gikk etter hvert over til brass besetning. Mot slutten av året var det 16 aktive i korpset.
 
1982 – sesong 3
 
På årsmøtet i begynnelsen av året vedtok korpset å melde seg inn i Norges Musikkorps Forbund. Dette året ble det bl.a. arrangert korpstreff på Heimhug den 13.2.82. Ellers spilte korpset på 17.mai og deltok også på en del arrangement i kommunen i løpet av året.
 
1983 – sesong 4
 
Korpset arrangerte denne våren pensjonisttreff på Heimhug sammen med Frænakoret. 
Korpsets økonomi var i begynnelsen av året nokså dårlig, så korpset gjennomførte en kronerulling i nærmiljøet. Ellers ble dette et aktivt og godt år for korpset. Mot slutten av året talte korpset 20 aktive og stabile medlemmer. Korpset deltok bl.a. på oppmarsj ved jubileumsstevne i Molde, kulturkveld på Malme skole, lysmesse i Vågøy kirke og selvfølgelig på 17.mai. For første gang deltok også korpset på ”ordentlig” musikkstevne, nemlig på Vestnes den 28. og 29.mai 1983
 
 
1984 – sesong 5
 
Om våren 1984 deltok korpset på den første ”Vandrestafetten” (et samarbeid mellom Gossen, Midsund, Harøy og Fræna-korpsene) på Aukra i mars samt på stevne på Åndalsnes. Det ble arrangert søndagstur til Bjørnsund 26.8.84. Korpset arrangerte ”Vandrestafetten” 20.10.84, basar 2.12. og deltok også på spilling på butikksenteret før jul
 
1985 – sesong 6
 
Økonomien i korpset var blitt mye bedre, og det ble besluttet å betale ned ekstra på lånet. Korpset gjennomførte denne våren familiekveld på Speiderhuset og ”kontakt”-kveld med Haukås og Sylte og Malme skolekorps på Heimhug.
Stevne dette året var på Holmemstranda og i august ble Vera og John det igjen arrangert søndagstur til Bjørnsund for korps m/familie. Det ble også arrangert basar 1.desember. Korpset hadde dette året også tatt på seg en stor jobb, nemlig å frakte utstyr for Televerket til Skalten
 
 
1986-sesong 7
 
Årsmøtet ga styret fullmakt til bestille fane, samt å utarbeide design til denne. Det ble arranger hyggekveld på Speiderhuset i mars, og to kakebasarer på Torgsenteret i april/mai. Musikkstevnet denne våren var lagt til Kristiansund.
Det ble også dette året arrangert søndagstur til Bjørnsund. Korpset spilte denne høsten adventskonsert i Myrbostad, tidligere hadde de alltid spilt i Vågøy. Basar ble arrangert 30.11.86. Styret bestemte seg også for å søke om å få arrangere stevne i 1987. 
1986 ble det siste året Kalle var dirigent for korpset. Som ny dirigent fikk korpset Britt Janne Tennøy.
 
 
1987 – sesong 8
 
Korpset hadde et aktivt år i 1987, bl.a. arrangerte korpset for første gang musikkstevne i Elnesvågen. Dette ble meget vellykket og ga kjærkomne kroner i korpskassa, selv om det medførte stor aktivitet i korpset hele våren. Ellers deltok korpset på de ”faste arrangementene”, 17.mai og Skaltenmarsjen, samt på ”Vandrestafetten” på Aukra høsten 1987. Korpset talte 24 medlemmer ved utgangen av året.
 
 
1988/1989 – sesong 9
 
Dette ble en lang sesong, da korpset gikk over fra å følge kalenderåret til å følge skoleåret, dvs. avslutte sesongen i juni. Denne sesongen strekker seg altså fra januar 1988 til juni 1989.
Om våren 1988 arrangerte korpset kakebasar og deltok 17.mai både i Elnesvågen og på Jendem, samt på Helsesenteret. I juni 1988 reiste korpset på stevne på Åndalsnes.
Vandrestafetten som skulle arrangeres om høsten ble avlyst, men korpset arrangerte i stedet et musikktreff med Molde Brassband på Heimhug med konsert og sosialt samvær. Ellers ble de vanlige aktivitetene, basar og adventskonsert gjennomført som normalt.
Våren 1989 ble det arrangert hyggekveld sammen med Haukås skolekorps. Ellers deltok korpset som vanlig 17.mai, og årets stevne gikk til Lundamo (Sør-Trøndelag). Pr. juni 1989 talte korpset 21 medlemmer.
 
 
1989/1990 – sesong 10
 
Dette var korpsets 10-års-jubileumssesong, og det ble lagt store planer om å gjennomføre en jubileumstur til Rüdesheim i Tyskland om våren 1990. Dette ble det dessverre ikke noe av, da korpset denne sesongen hadde en kritisk lav besetning. Om høsten 1989 var medlemstallet nede i 16 registrerte og med til dels bare 7-8 på øvelse. Det ble i stedet arrangert jubileumstur til Vågå i februar 1990. Korpset arrangerte også musikktreff i Bud med alle skolekorpsa i kommunen og den tradisjonelle basaren 1.søndag i advent. Andre planlagte arrangementer måtte utgå på grunn av det lave medlemstallet.
Korpset kunne for første gang ikke stille opp i 17.mai-toget, og det at korpset uteble fra toget, sammen med et aktivt verve-arbeid, fikk fart i bygdefolk og skolekorpsmedlemmer, så da korpset reiste på stevne til Eresfjord i juni, var det med 23 aktive deltakere.
 
Det ble for øvrig vedtatt å anskaffe nye uniformer dette året – identisk med dem korpset har i dag. Etter denne sesongen takket Anneli for seg som dirigent, og Svein Arne Glosli takket ja til å ta over jobben.
 
 
1990/1991 – sesong 11
 
Sesongen ble innledet med en vellykket korpshelg/seminar på Bjørnsund 15.-16.9. Etter mislykkede forsøk de 2 foregående år, ble det igjen forsøkt å arrangere ”Vandrestafetten” sammen med Misund, Gossen og Harøy, men igjen uten å lykkes, da de øvrige korpsa enten ikke var aktive eller hadde andre planer. Det ble i stedet arrangert konsert m/dans denne helga. Det ble i oktober arrangert ekstraordinært årsmøte for å vedta låneopptak (kr. 45.000,-) i forbindelse med innkjøp av nye uniformer.
Under Sang- og musikkuka 16.11. arrangerte korpset sin litt forsinkede jubileumskonsert (for første gang iført nye uniformer), og 9.mars 1991 ble det arrangert jubileumsfest for å markere 10 årsjubileet. Korpset deltok på/arrangerte for øvrig de faste postene, som basar 2.desember, adventskonsert i Myrbostad og Skaltentrimmen. Korpset bestod på årsmøtetidspunktet av 27 medlemmer + 4 aspiranter fra skolekorps.
Sesongens høydepunkt, stevnet, ble denne gangen arrangert på Lillehammer, og korpset forsøkte seg for første gang i konkurranse, uten at resultatet ble så mye å skryte av 
 
 
1991/1992 – sesong 12
 
Også denne sesongen arrangerte korpset seminar/oppstartshelg på Bjørnsund i september. I oktober reiste korpset for første gang til Otta for å delta på GLT-cup som arrangeres av Otta Musikkforening. Resultat: nr 17??. I mars 1991 inviterte vi Otta Musikkforening til korpstreff hos oss, med konsert og sosialt samvær. Ellers bestod sesongen av alle de vanlige aktivitetene, og i tillegg deltok korpset på jubileumskonserten til Haukås skolekorps (20 år) og var med på korpstreff med alle skolekorpsa på Stemshall. Medlemstallet lå på ca. 30 faste medlemmer + 6 skolekorpsmedlemmer.
Årets stevne ble arrangert i Valldal.
 
1992/1993 – sesong 13
 
Dette året ble det, p.g.a. kollisjoner med andre arrangement, en del problemer med å få gjennomført korpset planer, så bl.a. seminaret på Bjørnsund måtte utgå. I oktober reiste korpset igjen til GLT-cup på Otta, og denne gangen ble resultatet en flott 4.plass totalt. Sang- og musikkuke, adventskonsert og basar ble også gjennomført som planlagt.
 
Om våren fikk korpset først besøk av Romedal Musikkforening i mai, og så arrangerte korpset for andre gang musikkstevne i Elnesvågen med til sammen 10 deltakende korps.
 
I løpet av året ble det innkjøpt noen nye instrumenter, bl.a. pauker sammen med Haukås skolekorps, og korpset måtte igjen ut på lånemarkedet for å finansiere dette. Medlemstallet lå på ca. 27 + 4 skolekorpsmedlemmer
 
 
1993/1994 – sesong 14
 
Denne høsten ble det igjen seminar på Bjørnsund i september. I oktober deltok korpset på konsert sammen med Tornes Musikkorps, før GLT-cup på Otta igjen stod på plakaten. Dette året var det heller ikke inndeling i brass/janitsjar, og korpset tok en 8.plass i den samlede konkurransen. Dette var en aktiv sesong, med alle de vanlige aktivitetene, og i tillegg en del spilleoppdrag, bl.a. for sponsor Romsdals Fellesbank. Utenom det vanlige var julekonserten i Molde Domkirke sammen med Romsdalskoret 28.12. En del av musikerne deltok også på seminar med Brazz Brothers i mars 1994. Endelig fikk korpset også arrangert ”Vandrestafetten” igjen i mars. Medlemstallet lå gjennom året på rundt 28 + 5 skolekorpsmedlemmer.
Stevnet i juni 1994 skulle være på Åndalsnes, men p.g.a. liten deltaking ville Åndalsnes trekke seg fra arrangementet. Korpset gikk da sammen med noen av de andre korpsene som hadde meldt seg på og arrangerte korpstreff på Åndalsnes i stedet.
 
 
1994/1995 – sesong 15
 
Igjen startet sesongen på Bjørnsund i september og høsten forløp tradisjonelt med de vanlige aktivitetene. Korpset deltok også dette året på GLT-cup og gjorde sin beste prestasjon så langt med 2.ærespris (83+5poeng)???. Medlemstallet i jubileumssesongen lå på ca. 25 aktive medlemmer.
I mars feiret korpset jubileet med først å delta på korpstreff i Bud 24.mars for deretter å ha konsert på Ungdomsskolen og jubileumsfest på Heimhug 25.mars, med gjester bl.a. fra Eide Hornmusikk.
I forbindelse med freds-jubileet, ble det arrangert Fredsgudstjeneste i Myrbostad i mai som korpset deltok på, i tillegg til 17.mai og Skaltentrimmen. Musikkstevne ble det også dette året, og turen gikk til Otta 9.-11.juni.
 
 
1995/1996 – sesong 16
 
Sesongen startet, tradisjonen tro, med seminar på Bjørnsund 1.-3.september. Senere på høsten deltok korpset på jubileumsfeiring på Midsund, i forbindelse med at korpset der fylte 40 år. I tillegg gjennomførte korpset også de tradisjonelle oppdragene, basar, Sang- og Musikkuka og adventskonsert. I januar arrangerte korpset seminar på Ungdomsskolen i samarbeid med de andre korpsa i kommunen og det ble også arrangert korpstreff på Torshall i mars.
Vandrestafett i april???(jubileum da??)
Sesongen ble, også tradisjonen tro, avsluttet med musikkstevne, denne gangen på Oppdal.
 
 
1996/1997 – sesong 17
 
Dette året ble det også seminar på Bjørnsund, denne gangen allerede i august. I oktober deltok korpset på ”mini-korpsstevne” på Sylte og Malme før turen igjen gikk til Otta og GLT-cup. Resultatet dette året ???
I november tok korpset på seg oppdrag for Istad Kraft med ”kabel-bæring”. Dette var et meget lukrativt oppdrag, kjempegod betaling for en kort dags jobb. På våren deltok korpset under feiringen av Tornes Musikkorps sitt 40-årsjubileum i tillegg til seminar sammen med de andre korpsene i kommunen. Sesongen ble denne gangen avsluttet med stevne i Stryn 6.-8.6.97.
Da vår kjære dirigent gjennom mange år, Svein Arne, bestemte seg for å flytte til Hurdal, måtte korpset igjen ut på markedet etter dirigent, og vi var så heldige å få tak i Jens Kristian Mordal.
 
 
1997/1998 – sesong 18
 
Denne høsten bestemte korpset seg for å delta på Korpscupen som arrangeres i regi av NMF i Møre og Romsdal. Etter et par seminarer på høsten, stilte korpset opp i 2.divisjon brass og presterte faktisk, til sin store overraskelse, å bli nr. 2. I tillegg rakk korpset også å delta på alle de tradisjonelle aktivitetene om høsten.
Om våren deltok korpset på Tomra/Ørskog Brass Festival og vant like godt 3.divisjon her. Korpset deltok også på det årlige seminaret med de andre korpsa i kommunen, og på musikkafe med Molde Brass i april. Korpset tok også på seg å arrangere bingo på Stavik grendahus, og ikke minst, vi var med og arrangerte Atlanterhavsfestivalen sammen med Haukås, Sylte og Malme og Bud Skolekorps. Sesongen ble avsluttet med stevne i Sykkylven 5.-7.6.
 
 
1998/1999 – sesong 19
 
Høsten 1998 ble det igjen bestemt å reise til Otta og GD-cup. I tillegg til deltakelse på åpningen av Elnesvågen Nye stadion, gikk mye av høsten med til øvelser og seminarer. Korpset deltok på musikkafe sammen med Molde Brass 23.10., før kursen ble satt mot Otta samme kveld. Her ble innsatsen kronet med 2.plass, den beste innsatsen i korpsets GD-historie. Men ikke nok med det, på Tomra/Ørskog i april gikk korpset hen og vant 2.divisjon.
Av de mer uvanlige oppdragene denne sesongen var opptreden under Fræna-lekene på Elnesvågen Stadion og opptreden under dåp av båten ”Inger Hildur” 1.mai. Korpset skaffet seg også denne våren gode penger ved å arrangere bingo, og sesongen ble som vanlig avsluttet med stevne, denne gangen på Fåberg.
 
 
1999/2000 – sesong 20
 
Korpset fylte 20 år denne sesongen og dette ble markert med betsson jubileumskonsert og fest i januar 2000, samt blåtur (Hurtigruta til Bergen) i april. Ellers var dette også et aktivt år, korpset deltok på Korpscupen høsten 1999 og på Tomra/Ørskog våren 2000, begge med gode plasseringer. Ellers deltok korpset på Tusenårs-markeringen med konsert i Myrbostad kirke 1.januar 2000 i tillegg til alle de tradisjonelle aktivitetene. Korpset arrangerte offentlig dansefest på Bergset Grendahus og arrangerte også denne våren bingo i Stavika. I juni var korpset igjen med-arrangør av Atlanterhavsfestivalen, og korpset spilte konsert i Bud Samfunnshus under festivalen. På grunn av alle de andre aktivitetene ble det bestemt å ikke reise på stevne denne våren.
 
 
2000/2001 – sesong 21
 
Siden det ikke ble stevne våren 2000, startet korpset like godt sesongen med å reise på Stormfestival på Måløy i september, en ny, uhøytidelig og festlig opplevelse. I oktober fikk korpset besøk av Radøy Brass, og sammen spilte korpsene konsert på Ungdomsskolen. Senere i oktober gikk turen igjen til GD-cup på Otta, med stor suksess, det ble 2.plass i brass-divisjonen og solistpris til Lene Mari på horn. Etter de vanlige aktivitetene resten av høsten og vinteren, reise korpset på tur til Grenland Brass Festival, hvor en 6.plass i 2.divisjon ble det litt magre resultatet. Turen med buss til Skien er for øvrig verdt en bok i seg selv! Ellers arrangerte korpset flere offentlige fester dette året og deltok også på konserter og musikkafeer i kommunen, samt på sangerstevne i Bud i slutten av mai.
 
 
2001/2002 – sesong 22
 
Denne sesongen startet med øvingshelg i Bud. Før korpset skulle delta på Korpscupen i Ålesund, deltok vi også på musikkafe sammen med Sylte og Malme skolekorps. Under korpscupen ble det 1.plass i 2.divisjon. Etter Sang- og Musikkuke, basar, adventskonsert og nisse-spilling på Skaret, ble det i januar mye øving fram mot NM for brass band, hvor korpset skulle delta for første gang. Resultatmessig ble NM sånn midt på treet (nr. 9 i 3.divisjon), men det var spennende og moro å være med. I april deltok korpset på konsert sammen med de andre korpsene i kommunen, før Tomra/Ørskog igjen ble besøkt, med 1.plass i 2.divisjon som resultat. For øvrig gikk korpset dette året som eget korps på 17.mai fra Haukås til kirka, etter i mange år å ha gått sammen med Haukås på grunn av for få musikere.
Mye av våren ble ellers benyttet til å planlegge stevne som vi arrangerte i Bud 7.-9.juni, og hvor vi spilte festkonsert på søndag. Stevnet ble for øvrig en gedigen suksess, både arrangementsteknisk, værmessig og økonomisk.
 
 
2002/2003 – sesong 23
 
Dette ble igjen et meget aktivt år for korpset. Om høsten deltok korpset på fellesseminar og arrangerte også eget seminar før turen gikk til Otta i slutten av oktober. Igjen klarte korpset å bli nummer 2 i samlet divisjon. Resten av høsten gikk med til de tradisjonelle aktivitetene som basar, Sang- og Musikkuke, nisseorkester og adventskonsert.
I februar la korpset igjen turen til Bergen for å spille i NM i 3.divisjon. Og jammen gikk ikke korpset hen og vant divisjonen med opprykk til 2.divisjon som resultat. Også på Tomra/Ørskog gikk det kjempebra, korpset vant for andre år på rad 2.divisjon brass og Anneli fikk solispris. Korpset gikk igjen under egen fane 17.mai, og spilte også til gudstjenesten i Myrbostad. I juni var korpset igjen med og arrangerte Atlanterhavsfestival, hvor korpset også spilte festkonsert på avslutningsdagen. Sesongen ble avsluttet med stevne i Gausdal.
 
 
2003/2004 – sesong 24
 
Også denne høsten deltok korpset på fellesseminar i kommunen, Sang- og musikkuka, adventskonsert og arrangerte basar 1.søndag i advent og nisseorkester på Skaret før jul. I november deltok korpset på Korpscup i Molde, med 2. plass i 2. divisjon som flott resultat. 
I februar gikk turen til Bergen for tredje gang, denne gangen for å spille i 2. divisjon. Og resultatet ble slett ikke verst, en flott 6. plass og dermed kvalifisert til å spille 2. divisjon også neste år. Tomra/Ørskog ble kuttet ut denne våren, så det ble litt roligere øving fram mot 17.mai. Korpset deltok dette året i toget fra Sylte skole, og har bestemt at korpset skal delta fra Haukås og Sylte annethvert år framover. Fredag 4.juni dro korpset ut på ”blåtur” som endte opp på korpstreff på Eide.
 
 
2004/2005 – sesong 25
 
Inneværende sesong, korpsets 25., er godt og vel halvvegs når historien skrives. Så langt denne sesongen har korpset rukket å arrangere oppstartshelg på Strand, være med på Korpscup i Molde (ble nr. 2 i 2.divisjon – igjen), Sang- og Musikkuka, fellesseminar i kommunen, adventskonsert, basar og nisseorkester. På NM i februar gikk det ikke så bra, korpset ble nest sist i 2.divisjon, og rykker dermed ned til 3.divisjon igjen. 
 
Korpsets 25.årsjubileum feires med jubileumskonsert og fest på Vonheim i Malmefjorden 9.april, og resten av sesongen er stort sett planlagt, bl.a. avsluttes jubileumssesongen med stevne på Røros i juni.
 
 
KORPSET I KONKURRANSE
 
GLT-CUP (SENERE KALT GD-CUP) PÅ OTTA
 
 
 • 1991 17.plassSamlet div.
 • 1992 4.plassSamlet div.
 • 1993 8.plassSamlet div.
 • 1994 (83+5)  2.ærespris Samlet div.
 • 1996 ??Samlet div
 • 1998 2.plassBrass
 • 2000 2.plassBrass Solistpris: Lene Mari
 • 2002 2.plassSamlet div.
 • 2005 1. plass Brass Solistpris: Martin Armstrong  ENDELIG VANT VI !!
 
 
KORPSCUP I MØRE OG ROMSDAL 
 
 • 1997 2.plass 2.divisjon brass
 • 1999 2.plass 2.divisjon brass
 • 2001 1.plass 2.divisjon brass
 • 2003 2.plass 2.divisjon brass
 • 2004 2.plass 2.divisjon brass
 
 
TOMRA/ØRSKOG BRASS FESTIVAL
 
 • 1998 1.plass3.divisjon brass
 • 1999 1.plass2.divisjon brass
 • 2000 2.plass2.divisjon brass
 • 2002 1.plass2.divisjon brass  Solitspris: Anneli
 • 2003 1.plass2.divisjon brass
 • 2004 2.plass2.divisjon brass
 
 
NM FOR BRASS BAND
 
 • 2002 9.plass     3.divisjon    Music for a festival 
 • 2003 1.plass     3.divisjon    Purcell Variations
 • 2004 6.plass     2.divisjon    Three Saints 
 • 2005 11.plass   2.divisjon    Oceans
 • 2006 11.plass   2.divisjon    Firestorm
 • 2007 7. plass    3.divisjon    Royal Parks
 • 2008 8. plass    3. divisjon   Prillar-Guri - The Voice of the Vally
 • 2009 4. plass    3. divisjon    Tone poem - The Present Age
 • 2010 14. plass  3. divisjon    Trittico
 • 2011 4. plass    4. divisjon    Purcell Variations
 
 
KORPSETS LEDERE GJENNOM 25 ÅR:
 
 • 1980 – 1987 Johan Myrbostad    8 sesonger
 • 1988 – 1993 Sonja Ukkelberg     5 sesonger
 • 1993 – 1998 Randi S. Herskedal  5 sesonger
 • 1998 – 1999 Marit Dale             1 sesong
 • 1999 – 2001 Roger Danielsen     2 sesonger
 • 2001 – 2003 Heidi Mindresunde 2 sesonger
 • 2003 – 2004 Anneli Talsethagen 1 sesong
 • 2004 – 2005 Åsrun Lindseth      1 sesong 
 • 2005 – 2006 Arnstein Kalvatn    1 sesong
 • 2006 – 2007 Jonny S.Aspen       2 sesonger
 • 2007 - 2011 Lise A. Kristengår   3 sesonger
 
 
KORPSETS DIRIGENTER GJENNOM 25 ÅR:
 
 • 1980 – 1986 Carl Johansen            7  sesonger
 • 1987 - 1988 Britt Janne Tennøy    1  sesong
 • 1988 – 1990 Anneli Talsethagen     2  sesonger
 • 1990 – 1997 Svein Arne Glosli        7  sesonger
 • 1997 – 2011 Jens Kristian Mordal  14 sesonger
 • 2011 -        David Morton og Randi Anita Dale